Kvalifikovaný certifikát

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu stanovuje v ČR pravidla pro elektronickou komunikaci především mezi fyzickými i právnickými osobami a veřejnou správou. Kvalifikované certifikáty obsahují rozšířené identifikační údaje, v případě firemních nebo zaměstnaneckých certifikátů je např. součástí IČ organizace.

Na základě uvedeného zákona vystavuje tyto certifikáty kvalifikovaná certifikační autorita (ve znění zákona „kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb“), přičemž certifikační politiku stanovuje tento zákon. Na stránkách Ministerstva informatiky ČR můžete najít seznam akreditovaných poskytovatelů.

Pozor, kvalifikované certifikáty ve výchozím nastavení nepatří mezi důvěryhodné certifikační autority (myšleno na mezinárodní úrovni). Při přístupu na stránky zabezpečené certifikátem se proto objevuje hlášení, že „certifikát vydala společnost, které nedůvěřujete“. Abyste se podobnému hlášení vyhnuli, musíte si do svého počítače nebo prohlížeče nainstalovat kořenový certifikát certifikační autority do seznamu důvěryhodných autorit. Kořenové certifikáty zpravidla najdete na webových stránkách vydavatelů.